Ett innovativt företag som tampas med de stora i branschen inom betong

Balk och pelare

pdf-thumb-pd
  Ladda hem PDF


Trappor

pdf-thumb-ce
  Ladda hem PDF


Grundläggningselement

pdf-thumb-ce
  Ladda hem PDF


Lastbärande element med eller utan fasadfunktion

pdf-thumb-ce
  Ladda hem PDF


Stödmurselement

pdf-thumb-ce
  Ladda hem PDF


Torps Byggelement . Box 96 . 342 21 Alvesta . Tfn 0472-103 33 . Fax 0472-480 36 . E-post info@torpsbyggelement.se